مدیریت استرس

stress
۰۳
اردیبهشت


برنامه آموزشی

مجموع:18 درس زمان: 10 هفته
 • فصل اول : مفهوم استرس   آنچه در این فصل خواهید آموخت:شناخت انواع استرس و واکنشهای بدن به آن، درک مفهوم استرس، نسبی بودن و مراحل آن، مهارت تشخیص استرس از اضطراب 0/4

 • فصل دوم: علائم استرس  آنچه در این فصل خواهیم آموخت عبارت است از، شناخت مراحل و علائم استرس، توجه به مفید و لازم بودن استرس و توان شناخت استرس از روی علایم آن 0/3

  • درس ۱ ، ضرورت درمان استرس
  • درس ۲ ، علائم استرس ۱
  • درس ۳ ، علائم استرس ۲
 • فصل سوم: عوامل استرس  0/4

  • درس ۱ ، علل ایجاد استرس
  • درس ۲ ، عوامل استرس ۱
  • درس ۳ ، عوامل استرس ۲
  • درس ۴ ، عوامل استرس ۳
 •   0/7

  • درس ۱: تکنیکهای تطابق با استرس ۱
  • درس ۲: تکنیکهای تطابق با استرس ۲
  • درس ۳: تکنیکهای تطابق با استرس ۳
  • درس ۴: تکنیکهای تطابق با استرس ۴
  • درس ۵: تکنیکهای تطابق با استرس ۵
  • درس ۶: تکنیکهای تطابق با استرس ۶
  • درس ۷: تکنیکهای تطابق با استرس ۷

مدرسان

 • با 40 سال سابقه در امر آموزش و مشاوره
 • مدرس مهارتهای کاربردی روانشناسی
 • امتیاز

  0.0

  0 رتبه بندی

  5ستاره
  0%
  4ستاره
  0%
  3ستاره
  0%
  2ستاره
  0%
  1ستاره
  0%