مدیریت استرس

stress
۰۳
اردیبهشت


برنامه آموزشی

مجموع:18 درس زمان: 10 هفته
 • فصل اول : مفهوم استرس   آنچه در این فصل خواهید آموخت:شناخت انواع استرس و واکنشهای بدن به آن، درک مفهوم استرس، نسبی بودن و مراحل آن، مهارت تشخیص استرس از اضطراب 0/4

  • درس ۱ ، مرور مباحث دوره8 دقیقه
   رایگان
  • درس ۲ ، مفهوم استرس9 دقیقه
  • درس ۳ ، مراحل ایجاد استرس12 دقیقه
  • درس ۴ ، پاسخ استرس
 • فصل دوم: علائم استرس  آنچه در این فصل خواهیم آموخت عبارت است از، شناخت مراحل و علائم استرس، توجه به مفید و لازم بودن استرس و توان شناخت استرس از روی علایم آن 0/3

  • درس ۱ ، ضرورت درمان استرس9 دقیقه
  • درس ۲ ، علائم استرس ۱8 دقیقه
  • درس ۳ ، علائم استرس ۲6 دقیقه
 • فصل سوم: عوامل استرس  0/4

  • درس ۱ ، علل ایجاد استرس7 دقیقه
  • درس ۲ ، عوامل استرس ۱8 دقیقه
  • درس ۳ ، عوامل استرس ۲5 دقیقه
  • درس ۴ ، عوامل استرس ۳5 دقیقه
 •   0/7

  • درس ۱: تکنیکهای تطابق با استرس ۱5 دقیقه
  • درس ۲: تکنیکهای تطابق با استرس ۲7 دقیقه
  • درس ۳: تکنیکهای تطابق با استرس ۳14 دقیقه
  • درس ۴: تکنیکهای تطابق با استرس ۴6 دقیقه
  • درس ۵: تکنیکهای تطابق با استرس ۵10 دقیقه
  • درس ۶: تکنیکهای تطابق با استرس ۶6 دقیقه
  • درس ۷: تکنیکهای تطابق با استرس ۷10 دقیقه

مدرسان

 • با 40 سال سابقه در امر آموزش و مشاوره
 • مدرس مهارتهای کاربردی روانشناسی
 • امتیاز

  0.0

  0 رتبه بندی

  5ستاره
  0%
  4ستاره
  0%
  3ستاره
  0%
  2ستاره
  0%
  1ستاره
  0%