مادر عصبانی

Angry mother scolding a disobedient child
۰۹
دی

لطفا چند لحظه صبر کنید ...

چرا من باید این دوره را بگذرانم؟

آموزش بهترین و صحیح ترین روش ابراز عصبانیت، اطلاع از جملات و تعدادی از افکار مهم سمی در راستای فرزندپروری و آموزش تکنیک کنترل خشم در منزل. تغییر نگرش درباره کنترل اوضاع در منزل، ارتقاء مهارت‌های صحیح ارتباط با فرزند به هنگام عصبانیت و روش‌های کنترل خود. استفاده راهبردی از تکنیک‌های کنترل خشم، استفاده از جملات صحیح به هنگام عصبانیت، آشنایی با جملات سمی و حذف آنها از فرآیند فرزندپروری.

برنامه آموزشی

مجموع:12 درس زمان: 137 دقیقه
 • فصل اول: تعریف نقش صحیح مادرانه  رسیدن به تعریف صحیحی از نقش درست و منطقی مادرانه - آگاهی کامل از جملات سمی و نحوه جایگزین کردن آنها با جملات مثبت 0/2

 • فصل دوم: افکار سمی درباره خشم والدین و احساس خشم  شناخت نقش تغذیه در خشم؛ رسیدن به تعریف صحیحی از افکار سمی درباره خشم والدین - تعریف کامل احساس خشم و برداشت کودکان از آن - آگاهی از واکنش‌های کودکان هنگام خشم و تأثیر آن بر شخصیت آنها 0/3

  • درس ۱: افکار سمی درباره خشم والدین11 دقیقه
  • درس ۲: تعریف احساس خشم و شناخت برداشت کودک از خشم11 دقیقه
  • درس ۳: واکنشهای کودکان در مقابل خشم والدین12 دقیقه
 • فصل سوم: مراحل خشم و تأثیر نیازهای برآورده نشدن مادر بر کودک  تعریف خط قرمزهای تربیتی کودکان، رسیدن به تعریف صحیحی از مراحل خشم و ترتیب آن - آگاهی از تأثیر نیازهای برآورده نشده مادر بر کودک و شخصیت کودکان در آینده - آگاهی از نحوه کودک شدن مادر؛ رسیدن به تعریف صحیحی از مادر درونی و تأثیر آن 0/3

  • درس ۱: خط قرمزهای تربیتی کودکان و مراحل خشم10 دقیقه
  • درس ۲: تأثیر نیازهای برآورده نشده مادر بر کودک14 دقیقه
  • درس ۳: کودک شدن مادر و مادر درونی12 دقیقه
 • فصل چهارم: قدم‌های مادر خوب عصبانی و تکنیک کنترل خشم والدین  آموختن کامل قدم¬های یک مادر خوب عصبانی - آگاهی از نحوه رفتار مادر خوب عصبانی؛ آگاهی از مدیریت احساسات منفی مادران و کاربردی کردن آن - آگاهی از بهترین تکنیک کنترل خشم - توان انجام کارهای مختلف به جای عصبانیت در زمان خشم؛ نحوه فرمان دادن به فرزند 0/4

  • درس ۱: قدمهای مادر خوب عصبانی12 دقیقه
  • درس ۲: رفتار مادر خوب عصبانی و مدیریت احساسات منفی12 دقیقه
  • درس ۳: تکنیک کنترل خشم والدین10 دقیقه
  • درس ۴: قدم به قدم خشم بدون عصبانیت11 دقیقه

مدرسان

متولد: 21 /02 / 1369، تهران
کارشناسی مشاوره از دانشگاه تهران:1391
کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه الزهرا: 1393
دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه تهران
نویسنده کتاب پرورش هوش معنوی

امتیاز

5.0

1 رتبه بندی

5ستاره
100%
4ستاره
0%
3ستاره
0%
2ستاره
0%
1ستاره
0%
 • فراز

  December 29, 2017در04:24 PM

  رضایت بخش

  این دوره بسیار عالی است