تربیت مربی روش میزان – آکادمی آدم

تربیت مربی روش میزان

میزان
۰۸
اردیبهشت


خواهشمند است فعالیتهای مربوط به هر بخش را از طریق شماره ۰۹۳۰۲۰۶۱۳۰۷ به پیام رسان سروش ارسال فرمایید.

آدرس کانال کارگاه تربیت مربی روش میزان جهت ارتباط و ارسال فعالیتها: https://sapp.ir/raveshmizanworkshop

عزیزانی که در دوره تربیت مربی روش میزان ثبت نام نموده اند میتوانند با استفاده از پیام رسان سروش از طریق شماره فوق نسبت به مراجعه حضوری جهت هرگونه سوال و مشاوره با آقای علی اکبریان هماهنگی لازم بعمل آورند. جهت پاسخگویی بهتر، مشخصات خود را به همراه فعالیت ارسالی ذکر بفرمایید.

برنامه آموزشی

مجموع:43 درس زمان: 412 هفته
 • مقدمه  0/1

 • فصل اول: تربیت و حوزه های آن  0/4

  • درس ۱: مقدمه10 دقیقه
  • درس ۲: نظریه ساختارگرا و شناخت گرا8 دقیقه
  • درس ۳: تعریف تربیت12 دقیقه
  • درس ۴: حوزه های تربیت11 دقیقه
 • فصل دوم: اصول روش میزان (بخش اول)  0/6

  • درس ۱: مقدمه9 دقیقه
  • درس ۲: اصل یادگیری مبتنی بر تلاش8 دقیقه
  • درس ۳: اصل توجه به تفاوتهای فردی11 دقیقه
  • درس ۴: اصل آزادی عمل حداکثری8 دقیقه
  • درس ۵: اصل کار گروهی7 دقیقه
  • درس ۶: اصل شادابی و نشاط8 دقیقه
 • فصل سوم: اصول روش میزان (بخش دوم)  0/3

  • درس ۱: اصل کرامت انسانی30 دقیقه
  • درس ۲: اصول مسوولیت پذیری، تقید به ارزشهای دینی و خلاقیت17 دقیقه
  • درس ۳: اصل کشف استعدادهای نهفته، هویت ملی و فعالیت10 دقیقه
 • فصل چهارم: کلاس ریاضی در روش میزان  0/4

  • درس ۱: روشهای سنتی آموزش9 دقیقه
  • درس ۲: روشهای دانش آموز محور7 دقیقه
  • درس ۳: فرایند یادگیری در روش میزان9 دقیقه
  • درس ۴: کلاس ریاضی روش میزان؛ فعالیت10 دقیقه
 • فصل پنجم: کلاس فارسی در روش میزان   0/3

  • درس ۱: آشنایی با چرخه دمینگ15 دقیقه
  • درس ۲: نمایی از کلاس فارسی میزان12 دقیقه
  • درس ۳: نمای کلاس فارسی میزان و فعالیت13 دقیقه
 • فصل ششم: کلاس پژوهش در روش میزان   0/4

  • درس ۱: تعریف درس پژوهش و فیلم نمای کلاس10 دقیقه
  • درس ۲: مراحل پژوهش10 دقیقه
  • درس ۳: اهداف و مراحل پژوهش11 دقیقه
  • درس ۴: ویژگیهای کلاس پژوهش و فعالیت9 دقیقه
 • فصل هفتم: بازی در روش میزان  0/6

  • درس ۱: تعریف و فواید بازی9 دقیقه
  • درس ۲: اهمیت بازی8 دقیقه
  • درس ۳: نمایی از زنگ بازی9 دقیقه
  • درس ۴: بازی خوب10 دقیقه
  • درس ۵: انواع بازی9 دقیقه
  • ردرس ۶: برنامه ریزی بازی ها در روش میزان و فعالیت7 دقیقه
 • فصل هشتم: کلاس دقت در روش میزان   0/3

  • درس ۱: تعریف دقت11 دقیقه
  • درس ۲: فعالیتهای کلاس دقت13 دقیقه
  • درس ۳: نکات لازم و فعالیت11 دقیقه
 • فصل نهم: فوق برنامه  0/4

  • درس ۱: تعریف فوق برنامه در روش میزان15 دقیقه
  • درس ۲: اردوها و مراسم ها6 دقیقه
  • درس ۳: فعالیتهای جاری فوق برنامه11 دقیقه
  • درس ۴: فیلم کلاس فوق برنامه و فعالیت19 دقیقه
 • فصل دهم: ارزشیابی در روش میزان  0/5

  • درس ۱: تعریف ارزشیابی در روش میزان8 دقیقه
  • درس ۲: تکنیکهای ارزشیابی13 دقیقه
  • درس ۳: نمونه ارزشیابی کلی و کارنما14 دقیقه
  • درس ۴: نمونه کارنما و تفاوتهای ارزشیابی8 دقیقه
  • درس ۵: فعالیت و سخن پایانی7 دقیقه

امتیاز

0.0

0 رتبه بندی

5ستاره
0%
4ستاره
0%
3ستاره
0%
2ستاره
0%
1ستاره
0%