تربیت جنسی – آکادمی آدم

تربیت جنسی

Untitled
۲۲
اسفند


«تربیت جنسی» منطبق با دانش و فرهنگ، حلقه مفقوده ای است که اگر درست انجام شود، مهارتی ایجاد می کند و به جای حساسیتهای بیجا، می آموزند چگونه با پدیده های جنسی مواجهه منطقی داشته باشند، به گونه ای که به اخلاقشان آسیب وارد نشود و برای زندگی خانوادگی نیز آماده شوند.

برنامه آموزشی

مجموع:17 درس زمان: 173 هفته
 • فصل اول: اهداف تربیت جنسی  تعریف تربیت جنسی و تبیین اهداف آن 0/1

 • فصل دوم: شکل‌گیری هویت جنسی  تعریف هویت جنسی و توصیه‌های مهارتی درباره شکل‌گیری آن 0/1

  • درس ۱: شکل‌گیری هویت جنسی11 دقیقه
 • فصل سوم: پیش‌گیری از سوء استفاده جنسی  تعریف سوء استفاده جنسی و توصیه‌های مهارتی برای پیش‌گیری از آن 0/1

  • درس ۱: پیش‌گیری از سوء استفاده جنسی15 دقیقه
 • فصل چهارم: تامین بهداشت جنسی  توصیه مهارتی درباره بهداشت دستگاه جنسی - توصیه‌های مهارتی درباره تطهیر، استحمام، لباس پوشیدن و ... کودکان 0/2

  • درس ۱: تامین بهداشت جنسی9 دقیقه
  • درس ۲: توصیه‌های مهارتی در تامین بهداشت جنسی12 دقیقه
 • فصل پنجم: شناخت آسیب‏های جنسی  تعریف و برشمردن انواع آسیب‏های جنسی - بررسی آسیب بی‏توجهی و بی‏اطلاعی نسبت به موضوعات جنسی - درگیری افراطی با مسایل جنسی و نشان دادن اختلالات تعریف شده جنسی 0/3

  • درس ۱: شناخت آسیب‏های جنسی7 دقیقه
  • درس ۲: بی‌توجهی به موضوعات جنسی13 دقیقه
  • درس ۳: شناخت ادامه آسیب‏های جنسی13 دقیقه
 • فصل ششم: علت‏‌شناسی آسیب‏ها  برشمردن علل پیدایش آسیب‌ها و موضوع کودکی ناایمن - شناخت تجربیات جنسی نامناسب -فقدان چارچوب‏های شناختی هدایت‏گر و فقدان هوش هیجانی و اجتماعی کارا - نحوه استفاده از مکانیزم‌های تخریبی 0/4

  • درس ۱: علل پیدایش آسیب‌های جنسی ۱9 دقیقه
  • درس ۲: علل پیدایش آسیب‌های جنسی ۲10 دقیقه
  • درس ۳: علل پیدایش آسیب‌های جنسی ۳13 دقیقه
  • درس ۴: علل پیدایش آسیب‌های جنسی ۴13 دقیقه
 • فصل هفتم: روش‏های تربیت جنسی  تعریف روشهای تربیت جنسی و ملاک تقسیم‌بندی آنها - روش استفاده از طبیعت و روابط معمول خانوادگی - نحوه استفاده از روش‌های آمیخته و مستقیم 0/3

  • درس ۱: روشهای تربیت جنسی ۱12 دقیقه
  • درس ۲: روشهای تربیت جنسی ۲13 دقیقه
  • درس ۳: روشهای تربیت جنسی ۳11 دقیقه
 • فصل هشتم: اصول تربیت جنسی  سه اصل الزامی، صادقانه و فرهنگی بودن تربیت جنسی - انسانی، ساده و تحولی بودن تربیت جنسی و لزوم رابطه غیرجنسی دو جنس در جامعه 0/2

  • درس ۱: اصول تربیت جنسی ۱9 دقیقه
  • درس ۲: اصول تربیت جنسی ۲16 دقیقه

مدرسان

دکتر علی‌اصغر احمدی
روانشناس، مشاوره کودک و نوجوان
سوابق تحصیلی و حرفه ای:
 • دکتری تخصصی روانشناسی از دانشگاه تهران
 • استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران
 • مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور خانواده
مولف کتب و مقالات:
 • اصول تربیت
 • خودشناسی: جلد یک و دو
 • شخصیت و رفتار
 • تربیت فرزند
 • کند و کاو (پاسخ به پرسش‌های نوجوانان)
 • و...

امتیاز

0.0

0 رتبه بندی

5ستاره
0%
4ستاره
0%
3ستاره
0%
2ستاره
0%
1ستاره
0%