سفارش ها تنظیمات دوره ها خروج

مطالبه مهریه

زمان
۰۰:۵۸:۵۴

پیش نیاز ها
پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد.
برآورد حقوق درآمدی

بر مبنای آمار در کشور ایران

همكاران ما در تهيه اين دوره

چرا من باید این دوره را بگذرانم؟

اگر شما یک وکیل دادگستری هستید یا بانویی هستید که تمایل به استفاده از حقوقتان دارید، می‌توانید با آگاهی از نحوه مطالبه مهریه، بهترین روشها را در این زمینه بیاموزید تا با کمترین آثار منفی در زندگی زناشویی، حقوق شرعی و قانونی خود را استیفا کرده و یا به زنانی که چنین قصدی دارند، یاری رسانید.

۱۵۰,۰۰۰

پرونده مطالبه مهریه در یک سال

دبیران دوره را بهتر بشناسید

دکتر خدیجه مظفری سیبنی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

استادیار و مدیر گروه حقوق

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

دیدگاه ها

0 دیدگاه

درس اول: ماهیت‌ مهریه و روش‌های مطالبه

مدت زمان ارائه: ۷ دقیقه و ۴۵ ثانیه

درس دوم: دادگاه صالح کدام است؟

مدت زمان ارائه: ۶ دقیقه و ۳۵ ثانیه

درس سوم: دادخواست مطالبه مهریه 

مدت زمان ارائه: ۹ دقیقه و ۲۵ ثانیه

درس چهارم: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تامین خواسته

مدت زمان ارائه: ۶ دقیقه و ۲۱ ثانیه

درس پنجم: اجرای رای دادگاه

مدت زمان ارائه: ۱۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه

درس ششم: وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

مدت زمان ارائه: ۸ دقیقه و ۲۷ ثانیه

درس هفتم: تقسیط مهریه

مدت زمان ارائه: ۹ دقیقه و ۴۱ ثانیه