سفارش ها تنظیمات دوره ها خروج

مدیریت استرس

زمان
۰۲:۰۰:۰۰

پیش نیاز ها
پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد.
برآورد حقوق درآمدی
۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان

بر مبنای آمار در کشور ایران

همكاران ما در تهيه اين دوره

چرا من باید این دوره را بگذرانم؟

استرس یکی از واقعیتهای جدی زندگی امروز است که عدم مدیریت آن مانع موفقیت افراد در حوزه های مختلف مثل کار، تجارت، درمان، تحصیل و تدریس، روابط خانوادگی و.. می شود.

در این دوره علاوه بر شناخت پدیده استرس روشهای مدیریت آن تبیین و مهارت به کار بردن آنها آموزش داده می شود.

مدیریت استرس

بیماری شایع قرن

۶۵ تا ۸۰ درصد شاغلان آمريکايی استرس شغلی را تجربه کرده اند

دبیران دوره را بهتر بشناسید

سید خلیل سید زاده

مشاور

با ۴۰ سال سابقه آموزشی و مشاوره

دیدگاه ها

0 دیدگاه

فصل اول: مفهوم استرس

توقع می رود در این فصل فراگیر به این توانایی ها دست یابد:

شناختی: شناخت انواع استرس و واکنشهای بدن به آن

بینشی: درک مفهوم استرس، نسبی بودن و مراحل آن

توانایی های مهارتی: مهارت تشخیص استرس از اضطراب

مدت زمان ارائه: ۳۵ دقیقه و ۳۷ ثانیه

محتوای آموزشی این فصل: ۴ کلیپ تصویری

فصل دوم: علائم استرس

توقع می‌رود در این فصل فراگیر به توانایی های زیر دست یابد:

شناختی: شناخت مراحل و علائم استرس

بینشی: توجه به مفید و لازم بودن استرس

توانایی های مهارتی: توان شناخت استرس از روی علایم آن

 

مدت زمان ارائه: 24 دقیقه و ۱۷ ثانیه

محتوای آموزشی این فصل: ۳ کلیپ تصویری

فصل سوم: عوامل استرس

توقع می‌رود در این فصل فراگیر به توانایی‌های زیر دست یابد:

شناختی: شناخت عوامل استرس

بینشی: درک تنوع عوامل بروز استرس

توانایی های مهارتی: توانایی شناخت بروز استرس

 

مدت زمان ارائه: 25 دقیقه و ۳۶ ثانیه

محتوای آموزشی این فصل: ۴ کلیپ تصویری

فصل چهارم: تکنیک های تطابق با استرس

توقع می‌رود در این فصل فراگیر به توانایی‌های زیر دست یابد:

شناختی: آشنایی با مجموعه تکنیکهای تطابق با استرس

بینشی: درک نحوه بکارگیری تکنیکهای تطابقی

توانایی های مهارتی: فراگیری حدود سی روش مهارتی برای تطابق با استرس و مدیریت آن

 

مدت زمان ارائه: 64 دقیقه و ۴۱ ثانیه

محتوای آموزشی این فصل: ۷ کلیپ تصویری