سفارش ها تنظیمات دوره ها خروج

طراحی اسکیس و راندو

آشنایی با مفاهیم اصلی و پایه در طراحی در اقلیم های مختلف، درک مفاهیم طراحی و قوانین مربوط به طراحی معماری، سازماندهی عناصر خلاق و کانسپت پردازی، قدرت دست آزاد، درک عمیق مفاهیم بصری، تبدیل مفاهیم ذهنی به مفاهیم عینی، درک عمیق رنگ و ایجاد تفکر خلاقانه در راندو

۴۶

ثانیه

:

۰۹

دقیقه

:

۰۰

ساعت

:

۰۰۱

روز

زمان
۲۸:۰۰:۰۰

پیش نیاز ها
آشنایی اجمالی با مبانی نظری معماری

آشنایی اجمالی با اقلیم شناسی

برآورد حقوق درآمدی
۳ تا ۷ میلیون تومان

بر مبنای آمار در کشور ایران

چرا من باید این دوره را بگذرانم؟

  • آشنایی دانشجویان با مفاهیم اصلی و پایه در طراحی در اقلیم های مختلف
  • درک دانشجویان از مفاهیم طراحی و قوانین مربوط به طراحی معماری
  • سازماندهی عناصر خلاق و کانسپت پردازی – قدرت دست آزاد
  • درک عمیق مفاهیم بصری
  • تبدیل مفاهیم ذهنی به مفاهیم عینی
  • درک عمیق رنگ و داندو و ایجاد تفکر خلاقانه در راندو

دبیران دوره را بهتر بشناسید

محمدامین صافی

دیدگاه ها

0 دیدگاه

درس اول: خط و نقطه ۱

درس دوم: زیبایی شناسی

درس سوم: مبانی نظری

درس چهارم: طراحی فیگور، درخت

درس پنجم: فضاسازی

درس ششم: اقلیم شناسی

درس هفتم: سناریو نویسی

سناریونویسی

درس هشتم: مفهوم پردازی