سفارش ها تنظیمات دوره ها خروج

طب سنتی ایرانی

زمان
۰۰:۵۸:۵۴

پیش نیاز ها
پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد.
برآورد حقوق درآمدی

بر مبنای آمار در کشور ایران

همكاران ما در تهيه اين دوره

چرا من باید این دوره را بگذرانم؟

با توجه به آسیب های زندگی ماشینی و سبک زندگی جدید و همچنین آفات استفاده از داروهای شیمیایی، این روزها توصیه به سالم تر زندگی کردن، پیشگیری و استفاده از روشهای طبیعی مورد توصیه طب سنتی ایرانی در بین مردم رواج یافته است. شناخت این روشها، طبیعت انسان و ویژگیها و کارکردهای آن، هم برای زندگی خود افراد سودمند و قابل استفاده است و هم پایه شناخت طب سنتی برای درمان دیگران است.

۵۸ درصد

مردم ایران، سال گذشته از درمان های طب مکمل استفاده کرده اند

دبیران دوره را بهتر بشناسید

دکتر علی رستمی

دکتری تخصصی طب سنتی از دانشکده طب سنتی

دیدگاه ها

0 دیدگاه

فصل اول: تعریف طبیعت

توقع می رود در این فصل مهارت آموز به چه توانایی هایی (اعم از شناختی، بینشی و مهارتی) دست یابد:

مدت زمان ارائه: 16 دقیقه و ۳۲ ثانیه

فصل دوم: ماده طبیعت

توقع می رود در این فصل مهارت آموز به چه توانایی هایی (اعم از شناختی، بینشی و مهارتی) دست یابد:

مدت زمان ارائه: 99 دقیقه و ۲۰ ثانیه

فصل سوم: صورت طبیعت

توقع می رود در این فصل مهارت آموز به چه توانایی هایی (اعم از شناختی، بینشی و مهارتی) دست یابد:

مدت زمان ارائه: 19 دقیقه و ۶ ثانیه

فصل چهارم: عوامل تقویت و تضعیف طبیعت

توقع می رود در این فصل مهارت آموز به چه توانایی هایی (اعم از شناختی، بینشی و مهارتی) دست یابد:

مدت زمان ارائه: 33 دقیقه و 45 ثانیه