سفارش ها تنظیمات دوره ها خروج

سواد رسانه ای در اینترنت

.

زمان
۰۲:۳۰:۰۰

برنامه ریزی بر مبنای مطالعه ۱۰ ساعت در هفته

پیش نیاز ها
مهارت های استفاده از رایانه،
سواد در حد پنجم ابتدایی و مهارت های ICDL
برآورد حقوق درآمدی
۱۰۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون تومان

بر مبنای آمار در کشور ایران

همكاران ما در تهيه اين دوره

چرا من باید این دوره را بگذرانم؟

هرکس به نحوی می خواهد با اینترنت ارتباط داشته باشد، باید ماهیت اینترنت و نقاط قوت و ضعف آن را به خوبی بداند تا در استفاده از آن حداکثر استفاده را ببرد و گرفتار مشکلات آن نشود و مواجهه او با اینترنت از حالت منفعلانه به حالت فعال تبدیل شود.

۴۲/۵ میلیون نفر

تعداد کاربران اینترنت در ایران

دبیران دوره را بهتر بشناسید

دکتر حمیدرضا آیت اللهی
استاد دانشگاه

 

2 دیدگاه‌ها

فصل ها

فصل اول : آشنایی با اینترنت و وب

توقع می رود در این فصل فراگیر به چه توانایی هایی دست یابد:
شناختی: آشنایی با تاریخچه، نحوه کار و اجزای اینترنت، مفهوم وب
بینشی: فهم فضای مجازی و امکانات آن، ایجاد نگاه واقع بینانه به اینترنت و تفاوت نسلهای وب
توانایی های مهارتی: آشنایی با کارآفرینی در بستر اینترنت و انواع دامنه ها و کاربرد آنها

فصل دوم : غول های اینترنتی

توقع می رود در این فصل فراگیر به چه توانایی هایی دست یابد:
شناختی: آشنایی با مرورگرها، ویژگی های فضای مجازی و غولهای اینترنتی
بینشی: شناخت تاثیر مرورگرها، تفاوت فضای حقیقی و مجازی، موبیلیتی و عوامل توفیق غولهای مجازی
توانایی های مهارتی: استفاده از توان مرورگرها، هویت سازی مجازی، استفاده از ابزارهای خدمات اینترنتی، سرویسهای گوگل و ابزارهای کامپیوتری

فصل سوم : خدمات اینترنتی

توقع می رود در این فصل فراگیر به چه توانایی هایی دست یابد:
شناختی: آشنایی با کاربردهای مختلف اینترنت، نحوه کار موتورهای جستجو، ایمیل، چت، رسانه های شخصی، سرویسهای وبلاگ فارسی، خدمات الکترونیک
بینشی: شناخت کاربردهای اینترنت، فواید ایمیل، محاسن و معایب خدمات الکترونیک
توانایی های مهارتی: روش جستجوی موثر در اینترنت، استفاده از خدمات الکترونیک

فصل چهارم : مخاطرات اینترنت

توقع می رود در این فصل فراگیر به چه توانایی هایی دست یابد:
شناختی: آشنایی با مفهوم جرایم اینترنتی، اعتیاد اینترنتی، فیلترینگ، فناوری های پوشیدنی، وبگردی،
بینشی: درک دردسرهای اینترنت، سرعت رشد فناوری، مصرف هوشمندانه اینترنت
توانایی های مهارتی: روشهای در امان ماندن از مخاطرات اینترنت و مواجهه درست با پیام‌های اینترنتی