سفارش ها تنظیمات دوره ها خروج

آشنایی با نیروگاه های گازی

زمان
۰۲:۰۰:۰۰

پیش نیاز ها
پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد.
برآورد حقوق درآمدی
۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان

بر مبنای آمار در کشور ایران

همكاران ما در تهيه اين دوره

اهداف آموزشی دوره:

۱- آشنایی با ساختار نیروگاه‌های گازی

۲- شناخت اصول طراحی نیروگاه‌های گازی

۳- آشنایی با اصول بهره برداری از نیروگاه‌های گازی

۳۵٫۲ درصد از نیروی برق ایران توسط نیروگاه های گازی تولید میشوند.

دبیران دوره را بهتر بشناسید


محمد علی اکبری

کارشناس ارشد برق از دانشگاه صنعتی شریف

٣٥ سال فعالیت در بخشهای بهره برداری، تعمیرات اساسی، نصب و راه اندازی، طراحی پایه، مدیریت سرمایه گذاری و اجرای نیروگاه های حرارتی

دیدگاه ها

0 دیدگاه

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: اصول عملکرد توربین های گازی

فصل سوم: ساختمان و اجزا

فصل چهارم: سامانه ها یا سیستم ها

فصل پنجم: بهره برداری